Студентське самоврядування – це право і можливість студентів самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні закладом вищої освіти.

Студентське самоврядування керується чинним законодавством, статутом закладу вищої освіти, положенням про студентське самоврядування та іншими актами, прийнятих відповідно до нього.

Студентське самоврядування Харківської державної академії фізичної культури здійснюється уповноваженим органом – студентським парламентом