Студентське самоврядування – це право і можливість студентів самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні закладом вищої освіти.

Студентське самоврядування керується чинним законодавством, статутом закладу вищої освіти, положенням про студентське самоврядування та іншими актами, прийнятих відповідно до нього.

Студентське самоврядування Харківської державної академії фізичної культури здійснюється уповноваженим органом – студентським парламентом.

Студентський парламент

Положення про студентське самоврядування Харкiвськоi державноi академii фiзичноiЇ культури

Студентський парламент Харківської державної академії фізичної культури (далі ХДАФК)–  це самостійний колективний орган добровільно об’єднаних студентів ХДАФК, до компетенції якого відноситься вирішення питань, пов’язаних з студентською суспільною діяльністю, координація роботи всіх органів студентського самоврядування, участь в організації та проведенні заходів, які покликані всебічно сприяти навчальній, науковій, громадській, спортивній та творчій активності студентів.

Діяльність студентського парламенту регулюються відповідно до  законодавства України, Статуту Академії та Положення «Про студентський парламент Харківської державної академії фізичної культури».

Цілями та завданнями студентського парламенту ХДАФК є:

  • забезпечення захисту прав та інтересів студентів під час навчального процесу;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • належне забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги студентам;
  • реалізація громадських, творчих, духовних прав молоді ХДАФК;
  • організація культурно–масових заходів, конференцій, форумів;
  • організація співпраці зі студентами інших вищих навчальних закладів, молодіжними організаціями, міжнародними організаціями, іноземними вищими навчальними закладами;
  • залучення студентів до художньої самодіяльності, проведення вечорів відпочинку, конкурсів, посвяти в студенти, випускних вечорів, днів інститутів і факультетів, створення різноманітних студентських гуртків, об’єднань, клубів за інтересами, сприяння фізичному розвитку й становленню студентів Академії ;
  • проведення роботи зі студентами щодо належного ставлення до якості навчання;
  • інші завдання, що не суперечать законодавству України, Статуту Академії і Положенню «Про студентський парламент».

 

Представники студентського парламенту академії приймають активну участь у Всеукраїнських з’їздах представників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів України, засіданнях обласної студентської ради.