Трансформація сучасного суспільства потребує переосмислення традиційних поглядів на проблему соціального виховання молоді, зокрема у закладах вищої освіти, оскільки від рівня соціальної вихованості студентської молоді залежить прогрес не лише сучасної освіти, а й суспільства в цілому. Майбутні фахівці будь-якої сфери діяльності  повинні володіти високою культурою, реально сприймати й оцінювати перетворення в суспільстві, визначати своє місце в цих процесах та виважено обстоювати духовно-історичні цінності. Модель вищої освіти повинна гармонійно поєднувати як професійну підготовку майбутніх спеціалістів, так і сприяти всебічному вихованню особистості.

На сьогодні виховна робота в Академії є одним із пріоритетних напрямів роботи зі студентством та реалізується у процесі навчання і в цілеспрямованому впливі на студентів у позанавчальний час. Досягнення поставлених цілей реалізується завдяки комплексному підходу та залучення до цієї роботи всього про­фесорсько-викладацького складу, адміністрації та органів студентського самовря­дування закладу освіти.

Слід зазначити, що заходи, спрямовані на національно-патріотичне виховання та формування національномовної особистості студента за останні роки мають загальну тенденцію до збільшення. Ці дані свідчать про те, що з кожним роком зростає рівень патріотизму в країні, молодь має більше розуміння до національної культури, традицій, історії та звичаїв українського народу. Патріотичне виховання населення спрямоване на забезпечення цілісності, соборності України, що є серцевиною української національної ідеї.