Загальний тематичний план НДР на 2020 рік

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ХДАФК

на 2020 рік

з/п

Кафедри Назва НДР Керівник (и) роботи
1. Кафедра

менеджменту фізичної культури

Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту (2020-2024 рр.)

 

зав. кафедри,

к.фіз.вих., доцент

Бондар А.С.

 

2. Кафедра

теорії та методики фізичного виховання

Вдосконалення процесу фізичного

виховання різних верств населення (2020-

2026)

зав. кафедри,

к.фіз.вих.,

професор

Масляк І.П.

3. Кафедра

легкої атлетики

Особливості часо-просторових

характеристик спортивної (легка атлетика)

та повсякденної рухової діяльності (2020-

2021 рр.). Державний реєстраційний номер

0119U103785

к.фіз.вих., доцент

Єфременко А.М.

4. Кафедра

гуманітарних наук

 

Людина в пошуках досконалості

(філософсько-антропологічний,

соцоціокультурні й культурологічні виміри)

Державний реєстраційний номер 011U003129

зав. кафедри,

д.філос.н., професор

Газнюк Л.М.

5. Кафедра

інформатики та біомеханіки

Науково-методичні основи використання інформаційних технологій при формуванні

професійної компетентності фахівців фізичної культури та спорту» (2020-2024 рр.)  Державний реєстраційний номер:  0119U103207

зав.кафедри, к.ф.-м.н., професор Ашанані В.С. та к.фіз.вих., доцент Філенко Л.В.
6. Кафедра медичних дисциплін та охорони здоров’я

 

Психо-сенсорна регуляція рухової

діяльності спортсменів ситуативних видів

спорту (2016-2020 рр.)

Державний реєстраційний номер: 0116U008943

д.фіз.вих.,

професор

Ровний А.С.

7. Кафедра одноборств Психо-сенсорна регуляція рухової

діяльності спортсменів ситуативних видів

спорту (2016-2020 рр.)

Державний реєстраційний номер: 0116U008943

д.фіз.вих.,

професор

Ровний А.С.

8. Кафедра

футболу та хокею

Психо-сенсорна регуляція рухової

діяльності спортсменів ситуативних видів

спорту (2016-2020 рр.)

Державний реєстраційний номер: 0116U008943

д.фіз.вих.,

професор

Ровний А.С.

Удосконалення навчально-тренувального

процесу в спортивних іграх (2019–2023 рр.) Державний реєстраційний номер:

0119U101644

зав. кафедри,

к.фіз.вих., доцент

Помещикова І.П.

9. Кафедра

біологічних дисциплін

Біологічні основи (анатомо-морфологічні,

фізіологічні та біохімічні) оптимізації

тренувального процесу у спортсменів

різних видів спорту та при заняттях

фізичною культурою

зав.кафедри, к.пед.н., доцент Шапошнікова І.І.
10. Кафедра

фізичної терапії

Розробка програми фізичної терапії для

хворих з травматичною патологією великих

суглобів (на прикладі колінного суглобу)

зав. кафедри, д.мед.н., професор Пустовойт Б.А.
11. Кафедра

зимових видів спорту, велоспорту та туризму

Оптимізація тренувального процесу в

циклічних та екстремальних видах спорту

(2019-2023 рр.).

Державний реєстраційний номер:

0119U100439

зав. кафедри, д.пед.н., професор Мулик К.В.
12. Кафедра

педагогіки та психології

Сучасні технології діагностики та засоби

збереження психологічного здоров`я

спортсменів (2016-2020 рр.)

Державний реєстраційний номер: 0116U008942

зав. кафедри,

к. психол.н,

доцент

Гант О.Є.

13. Кафедра

української та іноземних мов

«Мовленнєві практики як засіб формування

комунікативної компетенції фахівців фізичної культури та спорту» (2016-2020 рр.).

Державний реєстраційний номер:

0116U008945

зав. кафедри,

д.філос.н., професор

Карпець Л.А.

14. Кафедра

спортивних та рухливих ігор

Удосконалення навчально-тренувального

процесу в спортивних іграх (2019–2023 рр.) Державний реєстраційний номер:

0119U101644

зав. кафедри,

к.фіз.вих., доцент

Помещикова І.П.

15. Кафедра гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії Теоретико-методологічні засади розвитку системо утворюючих компонентів фізичної культури (спорт, фітнес і рекреація) (2020-

2025 рр.)

зав. кафедри,

доцент

Кизім П.М.,

к.пед.н., доцент

Муллагільдіна А.Я

16. Кафедра олімпійського і професійного спорту Удосконалення тренувального процесу

спортсменів з обмеженими можливостями

в різних видах спорт» (2016-2020 рр.). державний реєстраційний номер

0116U008944)

зав. кафедри,

д.фіз.вих.,

професор

Мулик В.В.

Перспективні напрями вдосконалення

теоретичного та методичного забезпечення

тренувальної діяльності у сучасному

спорті (2020-2024)

зав. кафедри,

д.фіз.вих.,

професор

Мулик В.В.;

доцент кафедри,

к.фіз.вих., доцент

Таран Л.М.;

доцент кафедри,

к.фіз.вих.,

Мішин М.В.

17. Кафедра водних видів спорту «Моделювання змагальної діяльності у

сучасному спортивному плаванні» та

«Науково-методичні основи використання

оздоровчого плавання серед різних верст

населення»

зав. кафедри,

к.пед.н., доцент

Пилипко О.О