Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності різних вікових груп населення України 

1. ПОЗИТИВНА ДІЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ-ЄДИНОБОРЦІВ
Ананченко К.В., Арканія Р.А., Перебійніс В.Б.

2. ИСТОРИЯ ВОСХОЖДЕНИЙ НА ЭЛЬБРУС
Бершов С.И.

3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В РЕКРЕАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
Бондар А.С., Середа Н.В., Петренко І.В.

4. СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВОДНОГО ТУРИЗМУ 
Бондаренко І.Г., Бондаренко О.В.

5. СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Брухно Н.Л.

6. ОСОБЕННОСТИ РЯДА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ И АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТУРИЗМОМ 
Бугаевский К.А.

7. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХОЛОГІЙ У СФЕРУ ТУРИЗМУ
Вертипорох О.О.

8. РОЗВИТОК ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ РОБОТИ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 
Горбонос-Андронова О.Р., Хвостенко О.В.

9. АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ПРОБЛЕМ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У ВОДНОМУ ТУРИЗМІ
Горбонос-Андронова О.Р.

10. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУПИ ДО ВЕЛОПОХОДУ
Горина В.В.

11. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Григоренко Г.В.

12. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОЛИСПАСТНЫХ СИСТЕМ В ПРАКТИКЕ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА
Григорович А.М., Гринева Т.И.

13. РОЛЬ ТА МІСЦЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В СИСТЕМІ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Грохова Г.П.

14. САМОМАСАЖ, ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ТУРИСТСЬКОГО ПОХОДУ СПОРТИВНОЇ ТА РЕКРЕАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
Єфіменко П.Б., Каніщева О.П.

15. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТУРИСТІВ
Зеніна І.В.

16. РОЛЬ ТУРИЗМУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ
Зеніна І.В.

17. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ МОЛОДІ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
Коваленко Є.В., Низкодубова К.Д.

18. СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕЛОСИПЕДНОГО ТУРИЗМУ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Конопляник О.В.

19. СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СПОРТИВНЙ ТУРИЗМ» 
Конох А.А.

20. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СПОРТИВНО-ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Котова О.В.

21. СПОРТИВНИЙ МАРШРУТ - ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ЗАСІБ ВИХОВНОГО ТА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ВПЛИВУ НА СТУДЕНТА-РЯТУВАЛЬНИКА 
Лускань О.Ю.

22. ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ТУРИЗМЕ
Микитчик О.С.

23. ВИКОРИСТАННЯ СКЕЛЕДРОМІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ВІДДІЛЕННІ ТУРИЗМУ
Михайленко В.М.

24. МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ЗАНЯТЬ З ЛИЖНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ТУРИСТІВ-ЛИЖНИКІВ
Мулик В.В., Мулик К.В.

25. ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ
Мулик К.В., Єфимов І.С.

26. ГІГІЄНА ТУРИСТА ПІД ЧАС ПОХОДУ
Мулик К.В., Кур’янович В.Д.

27. ОСОБЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ
Мулик К.В.

28. ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ДЕРМАНСЬКО-ОСТРОЗЬКИЙ» 
Непша О.В., Чорнобай В.В.

29. ВЛИЯНИЕ НАГРУЗКИ СПОРТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВЕЛОПОХОДА НА ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Нечепоренко А.С., Чуча Н.И.

30. КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ
Пакулін С.Л.

31. УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Палатный И.А., Палатная О.Н.

32. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВЕЛОПОХОДІВ РІЗНОЇ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ
Пруднікова М.С.

33. СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ
Сергиенко Ю.М.

34. ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ ТУРИСТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
Сога С.М.

35. ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ВИДІВ ВОЛЕЙБОЛУ В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОХОДАХ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Стрельникова Є.Я., Ляхова Т.П.

36. АНАЛИЗ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ УКРАИНЫ
Таможанская А.В.

37. РАЗВИТИЕ ПАРУСНОГО СПОРТА КАК ОДНОГО ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
Томилин К.Г.

38. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКОТУРИЗМЕ (НА ПРИМЕРЕ ГОРНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ)
Топорков А.Н.

39. ВПЛИВ ПІШОХІДНОГО ТУРИЗМУ НА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Топорков О.М., Безродна Л.Ю.

40. КОМП’ЮТЕРНІ НАВЧАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ»
Філенко Л.В., Басенко О.В., Полторацька Г.С., Євдокімов К.Є.

41. ТУРИЗМ, ЯК МАСОВИЙ І АКТИВНИЙ ВИД ВІДПОЧИНКУ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Чекмарьова Н.Г., Зуєва Т.В.