Студентське самоврядування

CТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 

 Харківської державної академії фізичної культури 

Студентське самоврядування Харківської державної академії фізичної культури ( далі ХДАФК) здійснюється уповноваженим органом – студентським парламентом.

Студентський парламент ХДАФК – самостійний колективний орган добровільно об’єднаних студентів ХДАФК з прописними повноваженнями реалізації функцій управління Академією, рішенням питань пов’язаних з студентською суспільною діяльністю, що належить до їх компетенції та порядком визначеним діючим законодавством та Положення про студентський парламент.
 
 
Студентський парламент ХДАФК діє на принципах:
     
     • законності
     • демократії
     • добровільності
     • колегіальності
     • підзвітності
     • відповідальності
     • рівноправності
     • гласності

Згідно ст. 40 Закону України «Про вищу освіту» Студентське самоврядування - це право і можливість  студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів вищого навчального закладу. Усі студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, статутом вищого навчального закладу та Положенням про студентське самоврядування ВНЗ.

Представники студентського парламенту академії приймають активну участь у Всеукраїнських з’їздах  представників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів України, засіданнях обласної студентської ради. Організується робота студентського парламенту згідно з планом роботи студентського парламенту, який складається кожного року на новий навчальний рік та узгоджується з планами виховної, спортивно-масової роботи академії.

Положення про студентський парламент        

План роботи студентського самоврядування

 

СКЛАД СТУДЕТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ НА 2016 -2017 НАВЧ.РІК:

1) ПРЕЗИДЕНТ СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ –

ЖДАМІРОВА ЮЛІЯ
       (студентка 29 групи)

       e-mail:  julia.zhdamirowa@gmail.com

       Соц. мережі: https://www.facebook.com/zhdamirowa

2) ВІЦЕ-ПРЕЗЕДЕНТИ

          • Риндін Богдан
          (студент 29 групи)

          • Потапова Анастасія
          (студентка 2.10 групи)

3) ВІДПОВІАЛЬНІ ПО ФАКУЛЬТЕТАХ:

           факультет ФВ та ЗЛ – Потапова А. (2.10 гр.)
           факультет ЦВС – Юр’єва М. (34 гр.), Юрченко А. (47 гр.)
           факультет СІО – Горбачов В. (13 гр.)

4) ВІДПОВІДАЛЬНІ ПО СЕКТОРАХ:

       Сектор культурно-масової роботи – Овсієнко Марина (18 група)
       Сектор спортивної роботи – Риндін Богдан (29 група)
       Сектор волонтерської роботи – Дороганова Ярослава (2.12 група)
       Сектор організаційної роботи – Ємченко Валерія (15 група)
       Сектор роботи зі студентами в гуртожитку – Артеменко Олександр (11 група)
       Сектор роботи з іноземними студентами – Коломоєць Ю. (2.11 група)

Цілі та завдання студентського парламенту:

     - забезпечення захисту прав та інтересів студентів, також відносно організації навчального процесу;
     - сприяння виконанню студентів своїх обов’язків;
     - сприяння навчальній, науковій та творчий діяльності студентів;
     - сприяння забезпеченню діяльності студентських секторів та інших підрозділів;
     - сприяння забезпеченню інформаційного, правового, психологічного та інших видів
       допомоги студентам;
     - сприяння реалізації громадських, творчих, духовних прав молоді ХДАФК;
     - представництво в керівництві ХДАФК;
     - участь у розподілі стипендіального фонду;
     - сприяння підняттю рейтингу ХДАФК;
     - сприяння забезпеченню зв’язків СП ХДАФК з Харківською обласною студентською радою,
       різними молодіжними організаціями і органами влади;
     - сприяння організації різних культурно – масових заходів, конференцій, форумів та ін;
     - інші завдання, що не суперечать законодавству України, статуту Академії і Положенню
       про студентськиц парламент.
 
Сторінка студентського парламенту в соціальних мережах