Вимоги до атестації аспірантів

Атестація аспірантів проводиться на кафедрах 2 рази на рік і 1 раз на рік атестаційною комісією Харківською державною академією фізичної культури. За підсумками проведеної атестації аспіранти переводяться на поточні роки навчання.