ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Прийом вступників на навчання до Харківської державної академії фізичної культури проводиться на конкурсні пропозиції:

магістр галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 22 «Охорона здоров'я»

за спеціальностями:

 - 017 «Фізична культура і спорт»

за акредитованими освітніми програмами:

 

  1. Тренувальна діяльність в обраному виді спорту

(денна та заочна форма здобуття освіти)

 

  1. Фізичне виховання та спорт у закладах вищої освіти

(тільки денна форма здобуття освіти)

 

  1. Менеджмент і маркетинг у сфері фізичної культури та спорту

(тільки денна форма здобуття освіти)

 

  1. Фітнес та рекреація

(тільки денна форма здобуття освіти)

 

  1. Психологія у сфері фізичної культури та спорту

(тільки денна форма здобуття освіти)

 

 - 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

(тільки на денну форму здобуття освіти) - акредитована освітня програма

 

 

 

Етапи вступної кампанії

 

 

Основний етап

Додатковий етап

(проводиться при наявності ліцензованих місць після проведенн основного етапу)

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови з 11 травня

до 18.00 год. 03 червня

з 15 вересня

до 18.00 год. 22 вересня

Прийом заяв та документів для вступників, які мають право складати іспит з іноземної мови (замість ЄВІ) в академії  

22 – 25 червня

з 15 вересня

до 18.00 год. 22 вересня

Строк проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови 30 червня

 

додаткова сесія ЄВІ призначається УЦОЯО
Строк проведення вступного іспиту з іноземної мови для категорії осіб, які беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в академії 30 червня у термін проведення додаткової сесія ЄВІ, призначеною УЦОЯО
Строк проведення вступного іспиту з іноземної мови для вступників, які вступають на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) і за власним вибором мають бажання скласти вступний іспит з іноземної мови в академії 30 червня  

у термін проведення додаткової сесія ЄВІ, призначеною УЦОЯО

Прийом заяв та документів для тих, хто складав єдиний вступний іспит з іноземної мови з 15 липня

до 18.00 год. 23 липня

із дня оприлюднення результатів ЄВІ до 19 листопада
Реєстрація електронних кабінетів з 01 липня  до 30 вересня, потім у паперовій формі
Строки проведення фахового вступного іспиту з 19 до 30 липня з 22 по 24 листопада
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 02 серпня  

 

25 листопада

Строк виконання вимог до зарахування до 18.00 год. 07 серпня 26 листопада
Терміни зарахування вступників:  
за державним замовленням 12 серпня --------
за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 15 серпня по 30 листопада до 30 листопада
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 19 серпня -----------

 

Перелік вступних випробувань при вступі до магістратури

 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

  • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного іспиту у випадках, передбачених у пункті 15 розділу VIII цих Правил;
  • результати фахового вступного випробування згідно таблиці:

 

Спеціальність Фахові вступні випробування

Мінімальний бал 100

017

«Фізична культура і спорт»

за освітніми програмами:

1.      Тренувальна діяльність в обраному виді спорту

(денна та заочна форма здобуття освіти)

 

2.     Фізичне виховання та спорт у закладах вищої освіти

(тільки денна форма здобуття освіти)

 

3.    Менеджмент і маркетинг у сфері фізичної культури та спорту

(тільки денна форма здобуття освіти)

 

4. Фітнес та рекреація

(тільки денна форма здобуття освіти)

 

5.    Психологія у сфері фізичної культури та спорту

(тільки денна форма здобуття освіти)

Фаховий іспит:

 

 

Основи спортивного тренування

 

 

Теорія та методика фізичного виховання

 

 

Менеджмент у сфері фізичної культури та спорту

 

Теоретико-методологічні основи фітнесу і рекреації

 

 

Психологія фізичної культури і спорту

227

«Фізична терапія, ерготерапія»

(тільки денна форма здобуття освіти)

Фаховий іспит:

Фізична терапія