ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

magistr

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Спеціальні умови вступу до Магістратури ХДАФК https://forms.gle/1tA4Vz94obHYJXkP6

Академія має ІV рівень акредитації

і готує фахівців

у галузях знань «Освіта/Педагогіка» та «Охорона здоровя»

на освітній ступінь «магістр»

Академія здійснює підготовку фахівців за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб

НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ

магістра (на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями:

 

 - 017 «Фізична культура і спорт» на денну форму здобуття освіти з нормативним строком навчання 1 рік 4 місяці) – за акредитованими освітніми програмами:

 1. Тренувальна діяльність в обраному виді спорту (92 ліцензійних місць)
 2. Фізичне виховання та спорт у закладах вищої освіти (7 ліцензійних місць)
 3. Менеджмент у спорті (7 ліцензійних місць)
 4. Фітнес та рекреація (7 ліцензійних місць)
 5. Психологія у сфері фізичної культури та спорту (7 ліцензійних місць)
 6. Фізкультурно-спортивна реабілітація (5 ліцензійних місць)

 

- 017 «Фізична культура і спорт» на заочну форму здобуття освіти з нормативним строком навчання 1 рік 4 місяці) – за акредитованою освітньою програмою:

 1. Тренувальна діяльність в обраному виді спорту (10 ліцензійних місць):
 2. Фізкультурно-спортивна реабілітація (5 ліцензійних місць)

 

 • 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на денну форму здобуття освіти з нормативним строком навчання 1 рік 9 місяців) – за акредитованою освітньою програмою (27 ліцензійних місць).

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Харківська державна академія фізичної культури, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 22 «Охорона здоров'я» проводяться в такі строки:

 

 

 

 

Етапи вступної кампанії

 

 

Основний етап

Додатковий етап

(проводиться при наявності ліцензованих місць після проведенн основного етапу)

Прийом заяв та документів з 16 серпня

до 18.00 год 15  вересня

з 3 по 21 жовтня
Строки проведення фахового вступного іспиту з 16 по 19 вересня з 22 по 26 жовтня
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 20 вересня  

 

27 жовтня

Строк виконання вимог до зарахування до 18.00 год. 24 вересня 28 жовтня
Терміни зарахування вступників:  
за державним замовленням 25 вересня --------
за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 25 вересня по 30 листопада до 30 листопада
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 10 жовтня -----------

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

результати фахового іспиту при вступі на місця державного замовлення;

або тільки результати розгляду мотиваційних листів при вступі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб;

або результати вступного іспиту для іноземців з фаху.

Перелік  фахових вступних випробувань  при вступі на спеціальність 017

«Фізична культура і спорт» на місця державного замовлення:

за освітніми програмами:

 

Фаховий іспит:

 

1.     Тренувальна діяльність в обраному виді спорту

(денна та заочна форма здобуття освіти)

 

2.     Фізичне виховання та спорт у закладах вищої освіти

(тільки денна форма здобуття освіти)

 

3.    Менеджмент у спорті

(тільки денна форма здобуття освіти)

 

4. Фітнес та рекреація

(тільки денна форма здобуття освіти)

 

5.    Психологія у сфері фізичної культури та спорту

(тільки денна форма здобуття освіти)

 

6. Фізкультурно-спортивна реабілітація

(тільки денна форма здобуття освіти)

 

7. Організація фізкультурно- спортивної роботи у територіальних громадах

(тільки денна форма здобуття освіти)

Основи спортивного тренування

мінімальне значення кількості балів - 100

 

Перелік фахових вступних випробувань  при вступі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб:

Спеціальність фахове вступне випробування
017 «Фізична культура і спорт» за освітніми програмами:

 

1.     Тренувальна діяльність в обраному виді спорту

(денна та заочна форма здобуття освіти)

 

2.     Фізичне виховання та спорт у закладах вищої освіти

(тільки денна форма здобуття освіти)

 

3.    Менеджмент у спорті

(тільки денна форма здобуття освіти)

 

4. Фітнес та рекреація

(тільки денна форма здобуття освіти)

 

5.    Психологія у сфері фізичної культури та спорту

(тільки денна форма здобуття освіти)

6. Фізкультурно-спортивна реабілітація

(тільки денна форма здобуття освіти)

Мотваційний лист

 

227

«Фізична терапія, ерготерапія»

(тільки денна форма здобуття освіти)

Мотваційний лист

 

 

Фаховий іспит проводиться дистанційно у формі тесту.

Рейтинговий бал вступника до магістратури підраховується за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.

 

 

 

 

Мотиваційний лист.

 

Мотиваційний лист – це документ, в якому вступником пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну спеціальність (освітню програму). Мотиваційний лист подається українською мовою, у вигляді оригінального тексту. Мотиваційний лист повинен містити: «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини.

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (Ректорові Харківської державної академії фізичної культури Вячеславу МУЛИКУ) та адресанта (прізвище, ім’я, рік народження, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер мобільного телефону), яка розташовується у правому верхньому куті листа.

Звертання – ім’я, по батькові особи, якій адресується лист або інше (Шановний Вячеславе Володимировичу!, Шановний пане ректоре!, Шановний пане Мулику!), вирівнюється по центру.

У вступі, який є першим абзацом листа, викладається його мета та причина написання. Варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме Харківську державну академію фізичної культури і як, на його думку, навчання в академії сприятиме його професійному розвитку і зростанню.

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання (академічні, спортивні та соціальні здобутки, навички й здібності вступника).

Заключна частина має завершуватись підсумком у два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість

 

До заяви вступник додає:

 

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

 

 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

 

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

 

 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;