ВСТУП НА 1 КУРС

Прийом вступників на навчання до Харківської державної академії фізичної культури проводиться на конкурсні пропозиції:

 

бакалавра на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти

на денну та заочну форми здобуття освіти з нормативним строком навчання

– 3 роки 10 місяців за спеціальностями:

- 014.11 Середня освіта (фізична культура) – неакредитована освітня програма,

- 017 «Фізична культура і спорт»

за акредитованими освітніми програмами:

  1. Тренерська діяльність в обраному виді спорту
  2. Фітнес та рекреація
  3. Менеджмент у спортивній діяльності

- 053 «Психологія» - неакредитована освітня програма,

- 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - неакредитована освітня програма,

- 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (тільки на денну форму здобуття освіти) - акредитована освітня програма

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) на здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
вступники на основі повної загальної середньої освіти на 1 курс
Строки реєстрації заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного замовлення 04 червня –

12 липня

04 червня –

12 липня

Строки проведення творчих конкурсів за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» для вступників на місця державного замовлення(на бюджет) 01 липня – 13 липня (включно) 01 липня –

13 липня (включно)

Строки проведення вступних іспитів для вступників на місця державного замовлення, які мають на це право (бюджет) 01 липня – 13 липня (включно) 01 липня –

13 липня (включно)

Початок прийому заяв та документів 14 липня 14 липня
Закінчення прийому заяв та документів:
для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за співбесідою, вступними іспитами, творчими конкурсами, які не складали їх у період з 01по 13 липня

(тільки за контрактом)

 

16 липня

 

16 липня

для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня на місця державного замовлення (на бюджет)  

 

о 18.00 год.

23 липня

 

 

о 18.00 год.

23 липня

Строки проведення:
співбесід для вступників на основі повної загальної середньої освіти з 17 – до 19 липня

(включно)

з 17 – до 19 липня

(включно)

Друга сесія творчих конкурсів для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти на небюджетні конкурсні пропозиції за кошти фізичних та/або юридичних осіб(контракт) з 17 – до 23 липня з 17 – до 23 липня
Оприлюднення списків осіб, яких рекомендовано до зарахування
за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням)  

не пізніше 12.00 год.

20 липня

 

 

не пізніше 12.00 год.

20 липня

 

за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)

Основний етап

 

Завершальний етап

 

 

 

 

не пізніше 12:00 20 липня

 

не пізніше 12:00

29 вересня

 

 

 

 

не пізніше 12:00 20 липня

 

не пізніше 12:00

29 вересня

на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням)  

 

не пізніше

28 липня

 

 

 

не пізніше

28 липня

 

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції (контракт) не раніше

10 серпня

не раніше

10 серпня

Виконання вимог до зарахування
для вступників, які рекомендовані до зарахування

за результатами співбесіди

не пізніше 15.00 год.

23 липня

не пізніше 15.00 год.

23 липня

за квотою-2 на місця державного замовлення

Основний етап

 

Завершальний етап

до 10:00

23 липня

 

до 10:00

30 вересня

до 10:00

23 липня

 

до 10:00

30 вересня

для вступників, які рекомендовані до зарахування

на місця державного замовлення (бюджет)

до 18.00 год.

02 серпня

до 18.00 год.

02 серпня

Зарахування вступників:
рекомендованих до зарахування

за результатами співбесіди

не пізніше 15.00 год.

23 липня

не пізніше 15.00 год.

23 липня

за квотою-2 на місця державного замовлення

Основний етап

 

Завершальний етап

не пізніше 15.00 год.

23 липня

до 15:00

30 вересня

не пізніше 15.00 год.

23 липня

до 15:00

30 вересня

рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням)  

09 серпня

 

09 серпня

рекомендованих до зарахування

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

30 вересня

не пізніше

30 вересня

Переведення на вакантні місця державного замовлення

та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти та мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення  подають копії документів , що підтверджують це право  

не пізніше

19 серпня

 

не пізніше

19 серпня

 

Механізм реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

 

Перелік необхідних сертифікатів ЗНО при вступі на 1 курс на базі ПЗСО (після школи)

на денну та заочну форму здобуття освіти

014.11

Середня освіта (Фізична культура)

Широка конкурсна пропозиція Українська мова

 

 

 

 

Мінімальний бал - 100

Біологія

 

 

 

 

Мінімальний бал - 100

Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Географія, або Фізика, або Хімія

Мінімальний бал - 100

017 Фізична культура і спорт Фіксована конкурсна пропозиція Українська мова

 

Мінімальний бал - 100

Біологія

 

Мінімальний бал - 100

Творчий конкурс

 

Мінімальний бал - 125

053 Психологія Широка конкурсна пропозиція Українська мова і література

 

 

Мінімальний бал -130

Математика

 

 

 

Мінімальний бал -130

Історія України або Іноземна мова, Географія, або Фізика, або Хімія, або Біологія

Мінімальний бал -130

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Широка конкурсна пропозиція Українська мова і література

 

 

Мінімальний бал - 100

Математика

 

 

 

Мінімальний бал - 100

Історія України або Іноземна мова, Географія, або Фізика, або Хімія, або Біологія

Мінімальний бал -100

227 Фізична терапія, ерготерапія Широка конкурсна пропозиція Українська мова

 

Мінімальний бал -125

Математика

 

Мінімальний бал -125

Фізика або Біологія, або Хімія

Мінімальний бал -130

 

Сума вагових коефіцієнтів повинна дорівнювати 1

Спеціальність Ваговий коефіцієнт

К1

Ваговий коефіцієнт

К2

Ваговий коефіцієнт

К3

Ваговий коефіцієнт

К4

014.11«Середня освіта (Фізична культура)» 0,30 0,30 0,30 0,10
017«Фізична культура і спорт» 0,30 0,35 0,25 0,10
053«Психологія» 0,30 0,30 0,30 0,10
076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 0,27 0,27 0,36 0,1
227«Фізична терапія, ерготерапія» 0,25 0,25 0,4 0,1