ВСТУП НА 1-2 КУРС на базі МС, МБ та ВО

Прийом вступників на навчання до Харківської державної академії фізичної культури проводиться на конкурсні пропозиції:

бакалавра (на 1 курс на освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на денну форму здобуття освіти за скороченим строком навчання – 2 роки 10 місяців)

за спеціальністю:

- 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» – неакредитована освітня програма

- 017 «Фізична культура і спорт»

за акредитованою освітньою програмою:

  1. Тренерська діяльність в обраному виді спорту

 

бакалавра (на 1 курс на основі освітнього рівня бакалавра, магістра (спеціаліста) на заочну форму здобуття освіти за скороченим строком навчання – 1 рік 10 місяців)

за спеціальністю:

- 017 «Фізична культура і спорт»

за акредитованою освітньою програмою:

  1. Тренерська діяльність в обраному виді спорту

 

бакалавра (на 2 курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього рівня бакалавра, магістра (спеціаліста) на денну та заочну форму здобуття освіти з нормативним строком навчання) на вакантні ліцензійні місця за спеціальностями:

- 014.11 Середня освіта (фізична культура)

за неакредитованою освітньою програмою «Фізична культура у середній освіті»

- 017 «Фізична культура і спорт»

за акредитованими освітніми програмами:

  1. Тренерська діяльність в обраному виді спорту
  2. Фітнес та рекреація
  3. Менеджмент у спортивній діяльності

- 053 «Психологія» - неакредитована освітня програма,

- 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - неакредитована освітня програма,

- 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (тільки на денну форму здобуття освіти) - акредитована освітня програма

 

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти державного бюджету, за кошти фізичних та/або юридичних осіб та за рахунок цільових пільгових державних кредитів

на 1 курс строком навчання 2 роки 10 місяців:

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти
для вступників, які вступають на основі

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Строки реєстрації заяв та документів для участі у вступних іспитах на місця державного замовлення (за спеціальними умовами)  

04 червня – 12 липня

Строки проведення вступних іспитів для вступників на місця державного замовлення (бюджет), за спеціальними умовами  

 

01 липня – 13 липня (включно)

Початок прийому заяв та документів: 14 липня
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 год. 23 липня
Строки проведення фахових вступних випробувань з 24 – до 30 липня
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням за фаховими випробуваннями  

03 серпня

Строк виконання вимог до зарахування для осіб, які вступають на місця за державним замовленням за фаховими випробуваннями  

до 18.00 год. 06 серпня

Терміни зарахування вступників:
за державним замовленням

за вступними іспитами

 

до 12.00 год. 09 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше  30 вересня

 

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб

на 2 курс строком навчання 2 роки 10 місяців:

Етапи вступної кампанії Денна форма

здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти
вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра
Початок прийому заяв та документів 14 липня 14 липня
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 год.

23 липня

о 18.00 год.

23 липня

Строки проведення вступних іспитів (за спеціальними умовами) 01 липня – 23 липня (включно) 01 липня – 23 липня (включно)
Строки проведення фахових вступних випробувань з 24 – до 30 липня з 24 – до 30 липня
Оприлюднення рейтингового списку 03 серпня 03 серпня
Строк виконання вимог до зарахування до 18.00 год.

06 серпня

до 18.00 год.

06 серпня

Терміни зарахування вступників не пізніше  30 вересня не пізніше  30 вересня

 

Вступ для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю для вступників, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб

на 1 курс терміном навчання 1 рік 10 місяців:

Етапи вступної кампанії

 

Заочна форма здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів: 14 липня
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 год.. 23 липня
Строки проведення фахових вступних випробувань
для осіб, які вступають на основі такого самого або вищого ступеня вищої освіти з 24 – до 30 липня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування 03 серпня
Строк виконання вимог до зарахування до 18.00 год.  06 серпня
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше  30 вересня

Перелік необхідних сертифікатів ЗНО при вступі на 1 або 2 курс

 на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

  1- й предмет ЗНО 2- й предмет ЗНО Фаховий іспит
014.11

Середня освіта (Фізична культура)

Українська мова Історія України Теорія та методика фізичного виховання
Мінімальний бал 100 100 125
Ваговий коефіцієнт Мінімум 0,25 Мінімум 0,25 Мінімум 0,5
017 Фізична культура і спорт Українська мова Історія України Теорія та методика фізичного виховання
Мінімальний бал 100 100 125
Ваговий коефіцієнт Мінімум 0,25 Мінімум 0,25 Мінімум 0,5
053 Психологія Українська мова і література Історія України або

Математика

Психологія
Мінімальний бал 100 100 125
Ваговий коефіцієнт Мінімум 0,25 Мінімум 0,25 Мінімум 0,5
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова і література Історія України або

Математика

Основи економічної теорії
Мінімальний бал 100 100 125
Ваговий коефіцієнт Мінімум 0,25 Мінімум 0,25 Мінімум 0,5
227 Фізична терапія, ерготерапія Українська мова Історія України або

Математика

Основи здоров’я людини
Мінімальний бал 100 100 125
Ваговий коефіцієнт Мінімум 0,25 Мінімум 0,25 Мінімум 0,5

 

Сума вагових коефіцієнтів повинна дорівнювати 1.