Оголошення приймальної комісії

Умови укладання контракту

Увага вступникам, які рекомендовані для навчання на контрактній основі! Укладання договору-контракту на навчання буде відбуватися з 10 по 30 серпня у каб. 102   при укладанні договору-контракту на навчання  вступник, якому виповнилося 18 років, при собі повинен мати оригінали та …

Оголошення для вступників рекомендованих до зарахування на бюджет

Увага! Після оголошення списку рекомендованих до зарахування  вступник повинен надати до Приймальної комісії (до 18.00 02 серпня 2021) оригінали документів: документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (атестат або свідоцтво) і додаток до нього, 4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см; сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти; паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу (2 копії); ідентифікаційний …

Оголошення

УВАГА!!!     Вступники, які не отримали рекомендацію на зарахування за державним замовленням (бюджет) для вступу на ступень бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та бажають навчатися за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт), вам будуть надані рекомендації на …

Оголошення

УВАГА!!! Вступники, які отримали рекомендацію на зарахування за державним замовленням (бюджет) для отримання ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, та бажають приймати участь у конкурсі на інші місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт), вам необхідно для …

 


Програма вступних іспитів для іноземців та осіб без громадянства, які вступають на базі повної загальної середньої освіти

Програма фахових вступних іспитів для іноземців та осіб без громадянства, які вступають до магістратури

 

  Назва освітньої програми Акредитована/неакредитована Кількість ліцензованих місць
ПЕРШИЙ БАКАЛАВРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. освітня програма Тренерська діяльність в обраному виді спорту за спеціальністю 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ акредитована 600
2 освітня програма Фітнес та рекреація за спеціальністю 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ акредитована 75
3 освітня програма Менеджмент

у спортивній діяльності за спеціальністю 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

акредитована 75
4 освітня програма Середня освіта (фізична культура) за спеціальністю 014.11 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) не акредитована 60
5 освітня програма Психологія за спеціальністю 053 ПСИХОЛОГІЯ не акредитована 25
6 освітня програма Підприємництво за спеціальністю 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ не акредитована 25
7 освітня програма Фізична терапія за спеціальністю 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ акредитована 100
 ДРУГИЙ МАГІСТЕРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1 освітня програма Тренувальна діяльність в обраному виді спорту за спеціальністю

017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

акредитована 110
2 освітня програма Фізичне виховання та спорт у закладах вищої освіти за спеціальністю

 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

акредитована 8
3 освітня програма Менеджмент і маркетинг у сфері фізичної культури та спорту за спеціальністю 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ акредитована 7
4 освітня програма Фітнес та рекреація за спеціальністю

017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

акредитована 7
5 освітня програма Психологія фізичної культури і спорту за спеціальністю

017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

акредитована 8
6 освітня програма Фізична терапія за спеціальністю 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ акредитована 27
ТРЕТІЙ ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1 Освітньо-наукова програма Фізична культура і спорт за спеціальністю 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ не акредитована 15

 

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
вступники на основі повної загальної середньої освіти на 1 курс
Строки реєстрації заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного замовлення 04 червня –

12 липня

04 червня –

12 липня

Строки проведення творчих конкурсів за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» для вступників на місця державного замовлення(на бюджет) 01 липня – 13 липня (включно) 01 липня –

13 липня (включно)

Строки проведення вступних іспитів для вступників на місця державного замовлення, які мають на це право (бюджет) 01 липня – 13 липня (включно) 01 липня –

13 липня (включно)

Початок прийому заяв та документів 14 липня 14 липня
Закінчення прийому заяв та документів:
для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за співбесідою, вступними іспитами, творчими конкурсами, які не складали їх у період з 01по 13 липня

(тільки за контрактом)

 

16 липня

 

16 липня

для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня на місця державного замовлення (на бюджет)  

 

о 18.00 год.

23 липня

 

 

о 18.00 год.

23 липня

Строки проведення:
співбесід для вступників на основі повної загальної середньої освіти з 17 – до 19 липня

(включно)

з 17 – до 19 липня

(включно)

Друга сесія творчих конкурсів для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти на небюджетні конкурсні пропозиції за кошти фізичних та/або юридичних осіб(контракт) з 17 – до 23 липня з 17 – до 23 липня
Оприлюднення списків осіб, яких рекомендовано до зарахування
за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням)  

не пізніше 12.00 год.

20 липня

 

 

не пізніше 12.00 год.

20 липня

 

за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)

Основний етап

 

Завершальний етап

 

 

 

 

не пізніше 12:00 20 липня

 

не пізніше 12:00

29 вересня

 

 

 

 

не пізніше 12:00 20 липня

 

не пізніше 12:00

29 вересня

на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням)  

 

не пізніше

28 липня

 

 

 

не пізніше

28 липня

 

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції (контракт) не раніше

10 серпня

не раніше

10 серпня

Виконання вимог до зарахування
для вступників, які рекомендовані до зарахування

за результатами співбесіди

не пізніше 15.00 год.

23 липня

не пізніше 15.00 год.

23 липня

за квотою-2 на місця державного замовлення

Основний етап

 

Завершальний етап

до 10:00

23 липня

 

до 10:00

30 вересня

до 10:00

23 липня

 

до 10:00

30 вересня

для вступників, які рекомендовані до зарахування

на місця державного замовлення (бюджет)

до 18.00 год.

02 серпня

до 18.00 год.

02 серпня

Зарахування вступників:
рекомендованих до зарахування

за результатами співбесіди

не пізніше 15.00 год.

23 липня

не пізніше 15.00 год.

23 липня

за квотою-2 на місця державного замовлення

Основний етап

 

Завершальний етап

не пізніше 15.00 год.

23 липня

до 15:00

30 вересня

не пізніше 15.00 год.

23 липня

до 15:00

30 вересня

рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням)  

09 серпня

 

09 серпня

рекомендованих до зарахування

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

30 вересня

не пізніше

30 вересня

Переведення на вакантні місця державного замовлення

та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти та мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення  подають копії документів , що підтверджують це право  

не пізніше

19 серпня

 

не пізніше

19 серпня

Денна Форма навчання

Ступінь

1. Бакалавр Грн.
- Середня освіта (Фізична культура) 26 500
- Фізична культура і спорт 26 500
- Фізична терапія, ерготерапія 33 200
- Психологія 32 200
- Підприємництво,торгівля та біржова діяльність 32 200
2. Магістр  
- Фізична культура і спорт 29 800
- Фізична терапія, ерготерапія 41 800

Заочна форма навчання

Ступінь

 

 

1. Бакалавр Грн.
  Середня освіта (Фізична культура) 18 500
  Фізична культура і спорт 18 500
  Фізична культура і спорт (друга вища освіта) 18 500
  Психологія 14 300
  Підприємництво,торгівля та біржова діяльність 14 300
2. Магістр  
- Фізична культура і спорт 27 800

 

 • Email:
 • Адреса: 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99

Порядок роботи Приймальної комісії

Харківської державної академії фізичної культури

щоденно з 9-00 до 16-00

перерва з 12.00 до 13.00

у суботу з 9-00 до 13-00 (без перерви)

неділя – вихідний день

Перший (бакалаврськийрівень


Другий (магістерський)  рівень


Рейтингові списки вступників на базі молодшого спеціаліста

НАКАЗИ -зарахування 1 курс - ПЗСО - бюджет - денна та заочна

Наказ про зарахування на навчання №148

Наказ про зарахування на навчання №149

Наказ про зарахування на навчання №150

Наказ про зарахування на навчання №151

НАКАЗИ на зарахування 1-2 курс на базі ОКР молодшого спеціаліста - бюджет

Наказ про зарахування на навчання №152

Наказ про зарахування на навчання №153

НАКАЗИ про зарахування на базі ПЗСО - контракт

Наказ про зарахування на навчання №154

Наказ про зарахування на навчання №155

Наказ про зарахування на навчання №156

Наказ про зарахування на навчання №157

НАКАЗИ про зарахування - магістратура - бюджет

Наказ про зарахування на навчання №158

Накази на зарахування всупників на базі ПЗСО - 017 - тренери - контракт -денна форма здобуття освіти

Наказ про зарахування на навчання №159

Накази на зарахування вступників на базі ОКР молодшого спеціаліста та на базі вищої освіти денна та заочна форма здобуття освіти

Наказ про зарахування на навчання №160

Наказ про зарахування на навчання №161

Наказ про зарахування на навчання №162

Наказ про зарахування на навчання №164

Наказ про зарахування на навчання №165

Накази на зарахування вступників на базі ПЗСО - контракт - заочна - 014.11 Середня освіта

Наказ про зарахування на навчання №163

НАКАЗИ - магістратура - денна та заочна форма здобуття освіти - контракт

Наказ про зарахування на навчання №166 від 16.08.21 - маг.- 017 - контр -денна (1)

Наказ про зарахування на навчання №167 від 16.08.21 - маг.- 227 - контр -денна

Наказ про зарахування на навчання №168 від 16.08.21 - маг.- 017 - контр - заочна

НАКАЗИ - зарахування - 1 курс на базі ПЗСО денна та заочна форма здобуття освіти - контракт

Наказ про зарахування на навчання №169 від16.08.21 - 1к.-ПЗСО - 017 - контр.- денна

Наказ про зарахування на навчання №170 від 16.08.21 - 1к.- ПЗСО - 017 - контр.- заочна

Накази про зарахування на базі ПЗСО за кошти фізичних осіб (контракт) денна та заочна форма здобуття освіти

Наказ про зарахування на навчання№ 177 від 25.08 - 017 - фітн - заочна - контр.- ПЗСО

Наказ про зарахування на навчання №179 від 26.08 - 017 - трен.- денна - контр.- ПЗСО

Наказ про зарахування на навчання №175 від 20.08 - 017 - трен.- денна - контр. - ПЗСО

Накази про зарахування до магістратури за кошти фізичних осіб (контракт)

Наказ про зарахування на навчання № 176 від 20.08 - маг.- 227 - котр. - денна

Наказ про зарахування на навчання №180

Наказ про зарахування на базі ПЗСО за кошти фізичних осіб (контракт)

Наказ про зарахування №187

Наказ про зарахування до магістратури

Наказ № 218 від 20.09.21 -017-трен.-денна-магістр

Накази про зарахування на базі повної загальної середньої освіти - заочна форма здобуття освіти -додатковий набір

Розподіл по групам

 Вступна кампанія 2021 на базі молодшого спеціаліста

20.07

017  1 курс
1 група
  ПІБ    
  1.        Переходнюк Вячеслав Олегович      
  2.        Гамора Тетяна Василівна      
  3.        Фєдіна Марта Вадимівна      
  4.        Дерев`янченко Олеся Глібівна      
  5.        Заяць Діана Сергіївна      
  6.        Фень Герман Артурович      
  7.        Ткаченко Руслана Валеріївна      
  8.        Жувага Олексій Олександрович      
  9.        Кривша Дарина Юріївна      
  10.    Зарванська Тетяна Володимирівна      
  11.    Кінаш Степан Михайлович      
  12.    Руднєв Нікіта Сергійович      
  13.    Александров Іван Олександрович      
  14.    Носова Анна Романівна      
  15.    Белеменко Богдан Андрійович      
2 група
  1.        Москвін Максим Русланович      
  2.        Клюка Даніл Олександрович      
  3.        Пархоменко Дмитро Вікторович      
  4.        Гарькавий Ілля Петрович      
  5.        Мєлашич Анатолій Анатолійович      
  6.        Скриннік Данило Олексійович      
  7.        Демченко Валерія Сергіївна      
  8.        Летніков Олександр Сергійович      
  9.        Толмачов Богдан Володимирович      
  10.    Ромасюк Софія Олегівна      
  11.    Федоренко Данило Романович      
  12.    Казначеєв Максим Андрійович      
  13.    Красніков Ярослав Ігорович      
  14.           
  15.           
227 Фізична терапия  2 курс 
1 група
  1.        Нижник Віталій Олегович      
  2.        Самойлов Максим Олександрович      
  3.        Жмурко Олена Михайлівна      
  4.        Білоусова Поліна Олександрівна      
  5.        Зінов`єва Анастасія Василівна      
  6.        Чаленко Катерина Володимирівна      
  7.        Крюкова Катерина Костянтинівна      
  8.        Науменко Анна Віталіївна      
  9.        Каплун Дарина Сергіївна      
  10.    Григор Оксана Вікторівна      
  11.    Козлова Еліна Олексіївна      
  12.    Несвітайло Анна Вячеславівна      
  13.    Миронов Максим Вячеславович      
  14.    Кібальник Вікторія Василівна      
  15.    Костюк Михайло Олегович      
2 група
  1.        Калінін Андрій Сергійович      
  2.        Мирошниченко Данило Романович      
  3.        Явтушенко Богдан Миколайович      
  4.        Шмоніна Інна Володимирівна      
  5.        Куценко Діана Олександрівна      
  6.        Перяєва Вікторія Юріївна      
  7.        Лємєшев Артем Віталійович      
  8.        Колтунов Микита Євгенович      
  9.        Крисько Дмитро Сергійович      

 

Розклад вступних іспитів на спеціальність 014.11 "Середня освіта (фізична культура)" для вступників пільгових категорій на базі ПЗСО на денну та заочну форму здобуття освіти

ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

 

БАСКЕТБОЛ Спорткомплекс ХДАФК, вул. Клочківська, 99

 

БОКС ДЮСШ № 6, вул. Ньютона, 143-Б, метро «Палац спорту», тролейбус № 1, р-н 22-ї інфекційної лікарні

 

БОРОТЬБА (вільна,

греко-римська)

ДЮСШ № 9, вул. Чугуївська, 35, метро «Гагаріна»
ДЗЮДО, САМБО ДЮСШ № 9, вул. Чугуївська, 35, метро «Гагаріна»

 

ВАЖКА АТЛЕТИКА Зал важкої атлетики навчального корпусу академії, каб 118

 

ВЕЛОСПОРТ Велолижна база ХДАФК, вул. Сокольники, 3,

трамвай №. 12, тролейбус № 2

ВОЛЕЙБОЛ Спорткомплекс ХДАФК, вул. Клочківська, 99

 

ГАНДБОЛ Спорткомплекс ХДАФК, вул. Клочківська, 99

 

КОМПЮТЕРНИЙ СПОРТ (КІБЕРСПОРТ) Кафедра інформатики і біомеханіки ХДАФК,

вул. Клочківська, 99

КІКБОКСИНГ ДЮСШ № 6, вул. Ньютона, 143-Б, метро «Палац спорту», тролейбус № 1, р-н 22-ї інфекційної лікарні

 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА Стадіон «ХТЗ», проспект Московський, 246, метро «Армійська», (пройти вперед по ходу потягу)

 

ЛИЖНИЙ СПОРТ Велолижна база ХДАФК, вул. Сокольники, 3,

трамвай №. 12, тролейбус № 2

 

ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ Велолижна база ХДАФК, вул. Сокольники, 3,

трамвай №. 12, тролейбус № 2

 

ПЛАВАННЯ Басейн «Cафарі», проспект Московський,51-А,

тел. 063-470-87-62; 066-58-45-488 – Андрій Вікторович

050-29-80-891 – Ольга Олександрівна

 

СП. ГІМНАСТИКА Спорткомплекс ХДАФК, вул. Клочківська, 99

 

СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ Велолижна база ХДАФК, вул. Сокольники, 3,

трамвай №. 12, тролейбус № 2

 

СПОРТИВНІ ТАНЦІ Спорткомплекс ХДАФК, вул. Клочківська, 99

 

ТАНЦЮВАЛЬНІ ВИДИ СПОРТУ Спорткомплекс ХДАФК,вул. Клочківська, 99
СХІДНІ ОДНОБОРСТВА ДЮСШ № 9, вул. Чугуївська, 35, метро «Гагаріна»

 

ТЕНІС, БАДМІНТОН Спорткомплекс ХДАФК, вул. Клочківська, 99

 

ФУТБОЛ Стадіон «Піонер», вул. Динамівська, 5-А, трамвай №12

 

ХОКЕЙ

Льодова арена«Дафі», вул. Героїв Праці, 9,

станція метро «Героїв Праці»

 

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА Спорткомплекс ХДАФК, вул. Клочківська, 99

 

 

МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

 

із загальної фізичної підготовки

 

на денну форму здобуття освіти

 

 

для спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»

 

за освітніми програмами:

 

«Менеджмент у спортивній діяльності»

 

«Фітнес та рекреація»

 

у СПОРТИВНОМУ  КОМПЛЕКСІ  

Харківської державної академії фізичної культури

за адресою: вул. Клочківська, 99

 

 

 

МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

 

із загальної фізичної підготовки

 

на заочну форму здобуття освіти

 

 

для спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»

 

за освітніми програмами:

 

«Тренерська діяльність в обраному виді спорту»

 

«Менеджмент у спортивній діяльності»

 

«Фітнес та рекреація»

 

у СПОРТИВНОМУ  КОМПЛЕКСІ 

Харківської державної академії фізичної культури

за адресою: вул. Клочківська, 99

 

Розклади вступних іспитів

Розклад фахових вступних іспитів

Розклад фахових вступних іспитів на спеціальність 014.11 "Середня освіта (фізична культура)" для вступників на базі молодшого спеціаліста - на денну та заочну форму здобуття освіти

Розклад фахових вступних іспитів на спеціальність 014.11 "Середня освіта (фізична культура)" для вступників на базі молодшого спеціаліста - на заочну форму здобуття освіти

Розклад вступних іспитів до магістратури

Розклад фахових вступних іспитів до магістратури

Освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна»

На базі Харківської державної академії фізичної культури функціонують освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», що забезпечують вступ осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей.

Правила прийому  - https://mon.gov.ua/ua/zhitelyam-donbasu-ta-krimu/vstupnikam/pokrokova-instrukciya-vstupnikam-z-krimu-dlya-vstupu-do-ukrayinskogo-zakladu-vishoyi-osviti

Графік  роботи: щоденно з 9.00 до 16.00,

                            субота  - з 9.00 до 13.00.

Контакти +38 (057) 705-20-98

Звертатися до Приймальної комісії (102 аудіторія).

Квота

 

 

Кількість бюджетних місць за квотою 2

 

Спеціальність Кількість бюджетних місць
014.11 Середня освіта. (Фізична культура) 10% від загального обсягу державного замовлення
017  Фізична культура і спорт (за всіма освітніми програмами)
053 Психологія
076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність
227 Фізична терапія, ерготерапія

 

ПЕРЕЛІК

населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

 

Донецька область

 

Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які адміністративно підпорядковані міським радам цих міст):

 

м. Донецьк (у тому числі смт Ларине, с. Павлоградське, м. Моспине, смт Горбачево-Михайлівка, с. Бирюки, с. Вербова Балка, с. Гришки, с. Кисличе, с. Михайлівка, с. Новодвірське, с. Темрюк)

 

м. Горлівка (у тому числі смт Гольмівський, смт Пантелеймонівка, с. Рясне, с-ще Озерянівка, с. Михайлівка, с-ще Ставки, с-ще Широка Балка, с-ще П'ятихатки, с-ще Федорівка)

 

м. Дебальцеве

 

м. Докучаєвськ (у тому числі с-ще Ясне)

 

м. Єнакієве (у тому числі м. Бунге, смт Дружне, смт Софіївка, с. Новоселівка, с-ще Старопетрівське, смт Корсунь, с. Верхня Кринка, с. Кринички, с. Путепровід, с. Шевченко, с-ще Щебенка, с. Авіловка, с. Шапошникове)

 

м. Жданівка (у тому числі смт Вільхівка, с-ще Молодий Шахтар)

 

м. Макіївка (у тому числі смт Грузько-Зорянське, смт Високе, смт Грузько-Ломівка, смт Маяк, смт Межове, с-ще Холмисте, смт П'ятипілля, смт Вугляр, смт Гусельське, смт Колосникове, смт Холодне, с. Молочарка, с. Шевченко, смт Ясинівка, смт Землянки, смт Кринична, с-ще Василівка, с-ще Леб'яже, смт Нижня Кринка, смт Велике Оріхове, смт Липське, смт Лісне, с. Липове, с. Оріхове, с. Верхня Кринка, с-ще Алмазне, с. Красна Зоря, с-ще Монахове, с-ще Новий Світ, с-ще Новомар'ївка, с. Новоселівка, с-ще Новомосковське)

 

м. Сніжне (у тому числі смт Андріївка, смт Гірницьке, смт Бражине, смт Лиманчук, смт Никифорове, смт Залісне, смт Первомайський, смт Первомайське, смт Побєда, с-ще Балка, смт Сєверне, с-ще Молчалине, с-ще Сухівське)

 

м. Харцизьк (у тому числі м. Зугрес, смт Миколаївка, с-ще Водобуд, с. Цупки, м. Іловайськ, с-ще Виноградне, с. Третяки, смт Зуївка, смт Троїцько-Харцизьк, смт Благодатне, смт Покровка, смт Шахтне, смт Широке, с. Півче, смт Гірне, с-ще Ведмеже)

 

м. Хрестівка

 

м. Чистякове (у тому числі смт Пелагіївка, смт Розсипне)

 

м. Шахтарськ (у тому числі смт Контарне, смт Московське, смт Сердите, с-ще Дубове, с-ще Лобанівка, смт Стіжківське, с-ще Вінницьке, с-ще Чумаки, с-ще Вікторія, с-ще Гірне, с-ще Дорофієнко, с-ще Зарічне, с-ще Кищенко)

 

м. Ясинувата

 

Населені пункти:

 

Амвросіївського району

 

Бахмутського району*:

 

смт Булавинське

 

м. Вуглегірськ

 

смт Олександрівське

 

смт Оленівка

 

с. Весела Долина (Ольховатська селищна рада)

 

с-ще Данилове

 

с-ще Іллінка

 

с-ще Кам'янка

 

с-ще Рідкодуб

 

с-ще Булавине

 

с-ще Грозне

 

с-ще Каютине

 

с-ще Савелівка

 

с-ще Ступакове

 

с. Дебальцівське

 

с. Калинівка

 

с. Логвинове

 

с. Новогригорівка

 

с. Нижнє Лозове

 

с. Санжарівка

 

смт Ольховатка

 

смт Прибережне

 

с-ще Доломітне

 

позицію виключено

 

с. Лозове

 

Бойківського району**

 

Волноваського району**:

 

с. Андріївка

 

с. Доля

 

с. Заїченко

 

с. Любівка

 

с-ще Малинове

 

с-ще Молодіжне

 

с-ще Новомиколаївка

 

смт Оленівка

 

с. Пікузи

 

с-ще Нова Оленівка

 

с. Червоне

 

Мар'їнського району:

 

с. Кремінець

 

с. Луганське

 

смт Олександрівка

 

смт Старомихайлівка

 

с. Сигнальне

 

Новоазовського району**

 

Старобешівського району

 

Шахтарського району

 

Ясинуватського району:

 

с. Василівка

 

с. Веселе (Спартаківська сільська рада)

 

с-ще Бетманове

 

с-ще Мінеральне

 

с. Спартак

 

с. Яковлівка

 

с-ще Каштанове

 

с-ще Крута Балка

 

с-ще Лозове

 

Луганська область

 

Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які адміністративно підпорядковані міським радам цих міст):

 

м. Луганськ (у тому числі м. Олександрівськ, с-ще Зразкове, с-ще Тепличне, смт Катеринівка)

 

м. Алчевськ

 

м. Антрацит (у тому числі смт Боково-Платове, с-ще Лісне, с-ще Мельникове, с-ще Садовий, с-ще Христофорівка, смт Верхній Нагольчик, смт Дубівський, с. Оріхове, смт Кам'яне, смт Кріпенський, смт Щотове, с. Зелений Курган, с-ще Степове)

 

м. Брянка (у тому числі смт Южна Ломуватка, смт Вергулівка, смт Ганнівка, смт Ломуватка, смт Глибокий)

 

м. Голубівка (у тому числі смт Донецький, смт Криничанське, с-ще Криничне, с-ще Тавричанське)

 

м. Довжанськ (у тому числі м. Вознесенівка, смт Ведмеже, смт Павлівка, смт Кундрюче, с. Кондрюче, с-ще Хмельницький, смт Дубове, с-ще Прохладне, смт Вальянівське, с. Маловедмеже, с-ще Устинівка, с-ще Федорівка, смт Шахтарське, с-ще Киселеве)

 

м. Кадіївка (у тому числі м. Алмазна, м. Ірміно)

 

м. Первомайськ

 

м. Ровеньки (у тому числі смт Любимівка, смт Великокам'янка, смт Кленовий, с. Коробкине, с-ще Покровка, смт Гірник, смт Михайлівка, смт Тацине, смт Нагольно-Тарасівка, с. Березівка, смт Новодар'ївка, с-ще Валянівськ, с-ще Калинівка, смт Картушине, с. Залізничне, с-ще Новоукраїнка, смт Ясенівський, с. Лобівські Копальні, с. Благівка, с. Грибуваха, с. Новодар'ївка, с. Платонівка, с. Улянівка)

 

м. Сорокине (у тому числі м. Молодогвардійськ, с-ще Новосімейкіне, м. Суходільськ, смт Буран, смт Гірне, с-ще Широке, смт Ізварине, смт Краснодарський, смт Тепле, с-ще Світличне, смт Сєверний, смт Сєверо-Гундорівський, смт Урало-Кавказ, с-ще Західний)

 

м. Хрустальний (у тому числі м. Боково-Хрустальне, смт Садово-Хрустальненський, с-ще Трубний, м. Міусинськ, с. Корінне, с. Лісне, с. Новоєлизаветівка, м. Петрово-Красносілля, смт Федорівка, с-ще Буткевич, с-ще Вергулівське, с. Воскресенівка, смт Запоріжжя, с. Жереб'яче, с-ще Комендантське, смт Софіївський, смт Грушове, с-ще Давидівка, смт Хрустальне, смт Княгинівка, с-ще Хрустальний, смт Штерівка)

 

Населені пункти:

 

Антрацитівського району

 

Довжанського району

 

Лутугинського району

 

Новоайдарського району***:

 

с. Сокільники

 

Перевальського району****

 

Попаснянського району****:

 

с. Березівське

 

с-ще Голубівське

 

с. Жолобок

 

м. Золоте (крім Золотого-1, Золотого-2, Золотого-3, Золотого-4)

 

смт Калинове

 

с. Калинове-Борщувате

 

с-ще Круглик

 

с-ще Молодіжне

 

с-ще Міус

 

позицію виключено

 

смт Чорнухине

 

Слов'яносербського району*****

 

Сорокинського району

 

Станично-Луганського району:

 

с. Бурчак-Михайлівка

 

с. Лобачеве

 

с. Миколаївка

 

с. Суходіл

 

____________

* Межі Бахмутського району встановлено відповідно до постанов Верховної Ради України від 11 грудня 2014 р. N 31-VIII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Артемівського району Донецької області", від 20 травня 2015 р. N 458-VIII "Про зміну і встановлення меж Артемівського району Донецької області", від 8 вересня 2016 р. N 1519-VIII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької області", від 8 вересня 2016 р. N 1520-VIII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області" та від 21 лютого 2017 р. N 1901-VIII "Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України від 8 вересня 2016 року N 1520-VIII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області".

 

** Межі Бойківського, Волноваського та Новоазовського районів встановлено відповідно до постанови Верховної Ради України від 11 грудня 2014 р. N 32-VIII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Маріуполь, Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів Донецької області" (в редакції постанови Верховної Ради України від 20 травня 2015 р. N 457-VIII).

 

*** Межі Новоайдарського району встановлено відповідно до постанови Верховної Ради України від 7 жовтня 2014 р. N 1692-VII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Новоайдарського і Слов'яносербського районів Луганської області".

 

**** Межі Перевальського і Попаснянського районів встановлено відповідно до постанов Верховної Ради України від 7 жовтня 2014 р. N 1693-VII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Перевальського і Попаснянського районів Луганської області", від 11 лютого 2015 р. N 177-VIII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Попаснянського і Слов'яносербського районів Луганської області", від 9 грудня 2015 р. N 885-VIII "Про зміну і встановлення меж міста Гірське Попаснянського району Луганської області" та від 8 вересня 2016 р. N 1517-VIII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж міст Золотого та Гірського Попаснянського району Луганської області".

 

***** Межі Слов'яносербського району встановлено відповідно до постанов Верховної Ради України від 7 жовтня 2014 р. N 1692-VII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Новоайдарського і Слов'яносербського районів Луганської області" та від 11 лютого 2015 р. N 177-VIII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Попаснянського і Слов'яносербського районів Луганської області".

ПЕРЕЛІК

населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення

 

Донецька область

 

Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які адміністративно підпорядковані міським радам цих міст):

 

м. Авдіївка

 

с-ще Гладосове (м. Горлівка)

 

м. Торецьк (у тому числі м. Залізне, смт Південне, смт Новгородське, смт Неліпівка, с-ще Валентинівка, с. Леонідівка, с-ще Суха Балка, с. Юр'ївка, смт Північне, смт Курдюмівка, с-ще Дачне, с-ще Диліївка, с-ще Дружба, с-ще Озарянівка, с-ще Шуми, смт Щербинівка, смт Петрівка, с-ще Кримське)

 

Населені пункти:

 

с. Гнутове (Талаківська селищна рада) (м. Маріуполь)

 

смт Сартана (Сартанська селищна рада) (м. Маріуполь)

 

смт Талаківка (Талаківська селищна рада) (м. Маріуполь)

 

с-ще Ломакине (Талаківська селищна рада) (м. Маріуполь)

 

Бахмутського району*:

 

с. Воздвиженка

 

смт Зайцеве

 

с-ще Зеленопілля

 

с. Кодема

 

с. Криничне

 

смт Луганське

 

с. Миколаївка (Кодемська сільська рада)

 

с. Миколаївка Друга

 

смт Миронівський

 

с. Миронівка

 

с-ще Новолуганське

 

м. Світлодарськ

 

с. Семигір'я

 

с-ще Травневе

 

с. Розсадки

 

с-ще Роти

 

с. Дача

 

Волноваського району**:

 

смт Андріївка

 

с-ще Бахчовик

 

с. Бердянське

 

с. Водяне (Комінтернівська сільська рада)

 

с. Гранітне

 

с-ще Дружне

 

с. Запорізьке

 

позицію виключено

 

с. Кам'янка

 

с-ще Калинівка

 

с. Лебединське

 

смт Мирне

 

с-ще Маловодне

 

с. Новогригорівка (Старогнатівська сільська рада)

 

с. Новоселівка

 

с. Новоселівка Друга

 

с-ще Обільне

 

с. Орловське

 

с. Павлопіль

 

с. Пищевик

 

с. Сопине

 

с. Старомар'ївка

 

с. Старогнатівка

 

с. Степанівка

 

с. Федорівка

 

с. Чермалик

 

с. Черненко

 

с. Широкине

 

с. Богданівка

 

с. Вікторівка

 

с. Новогнатівка

 

с. Миколаївка (Миколаївська сільська рада)

 

Мар'їнського району:

 

с. Березове

 

м. Красногорівка

 

м. Мар'їнка

 

с. Славне

 

с. Степне

 

с. Тарамчук

 

с. Солодке

 

с. Водяне (Степненська сільська рада)

 

с. Галицинівка

 

с. Карлівка

 

с. Новомихайлівка

 

с. Побєда

 

Ясинуватського району:

 

с. Водяне (Пісківська сільська рада)

 

смт Верхньоторецьке

 

с. Веселе (Красногорівська сільська рада)

 

с-ще Кам'янка

 

с. Красногорівка

 

с-ще Ласточкине

 

с-ще Невельське

 

с. Новоселівка Друга

 

с-ще Опитне

 

с. Первомайське

 

с-ще Піски

 

с. Тоненьке

 

с. Троїцьке

 

с-ще Сєверне

 

с. Нетайлове

 

с. Новокалинове

 

Луганська область

Населені пункти:

 

Новоайдарського району***:

 

м. Щастя

 

с. Трьохізбенка

 

с. Кряківка

 

с. Оріхове-Донецьке

 

с. Лобачеве

 

с. Лопаскине

 

с. Кримське

 

с. Причепилівка

 

Попаснянського району****:

 

м. Попасна

 

с. Троїцьке

 

м. Золоте (крім Золотого-5)

 

м. Гірське

 

смт Новотошківське

 

с. Новоолександрівка

 

с. Катеринівка

 

с. Оріхове

 

Станично-Луганського району:

 

смт Станиця Луганська

 

смт Петропавлівка

 

с. Войтове

 

с. Валуйське

 

с. Болотене

 

с. Сизе

 

с. Макарове

 

с-ще Вільхове

 

с. Нижня Вільхова

 

с. Верхня Вільхова

 

с. Плотина

 

с. Пшеничне

 

с. Малинове

 

с. Гарасимівка

 

с. Комишне

 

с. Юганівка

 

с. Колесниківка

 

с. Красна Талівка

 

с. Красний Деркул

 

с. Чугинка

 

с. Золотарівка

 

с. Олександрівка

 

с. Вільне

 

с. Деркульське

 

с-ще Широкий

 

с-ще Козачий

 

с-ще Степове

 

с. Нижньотепле

 

с. Артема

 

с. Середньотепле

 

с. Піщане

 

с. Передільське

 

с. Геївка

 

с. Старий Айдар

 

с-ще Талове

 

с. Благовіщенка

 

____________

* Межі Бахмутського району встановлено відповідно до постанов Верховної Ради України від 11 грудня 2014 р. N 31-VIII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Артемівського району Донецької області", від 20 травня 2015 р. N 458-VIII "Про зміну і встановлення меж Артемівського району Донецької області", від 8 вересня 2016 р. N 1519-VIII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької області", від 8 вересня 2016 р. N 1520-VIII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області" та від 21 лютого 2017 р. N 1901-VIII "Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України від 8 вересня 2016 року N 1520-VIII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області".

 

** Межі Волноваського району встановлено відповідно до постанови Верховної Ради України від 11 грудня 2014 р. N 32-VIII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Маріуполь, Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів Донецької області" (в редакції постанови Верховної Ради України від 20 травня 2015 р. N 457-VIII).

 

*** Межі Новоайдарського району встановлено відповідно до постанови Верховної Ради України від 7 жовтня 2014 р. N 1692-VII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Новоайдарського і Слов'яносербського районів Луганської області".

 

**** Межі Попаснянського району встановлено відповідно до постанов Верховної Ради України від 7 жовтня 2014 р. N 1693-VII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Перевальського і Попаснянського районів Луганської області", від 11 лютого 2015 р. N 177-VIII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Попаснянського і Слов'яносербського районів Луганської області", від 9 грудня 2015 р. N 885-VIII "Про зміну і встановлення меж міста Гірське Попаснянського району Луганської області" та від 8 вересня 2016 р. N 1517-VIII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж міст Золотого та Гірського Попаснянського району Луганської області".

 

 

 

 

 

 

 


Онлайн-презентація «Спрощена процедура вступу до вишів через Освітні Центри-2021 – 6 важливих кроків»:

Покрокова інструкція, яка допоможе мешканцям тимчасово окупованих територій та прифронтової зони вступити до українських вишів без паспорта, ЗНО чи свідоцтва про здобуття середньої освіти через Освітні Центри «Донбас Україна» та «Крим-Україна».

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tUTfI_IzbOY&fbclid=IwAR3SH60LBRLrlvINjs4ZEb24RyQtE9PuSbMoJ9ALrDy97ogSQAd6hi3JmoE

Анімаційний ролик «Успішна історія Івана Шевчука, студента Маріупольського національного університету»

Ще у сьомому класі Іван захопився волейболом і вирішив, що стане вчителем фізкультури. Але у 2014 році почалася війна… І школа, у якій навчався Іван, опинилася у зоні бойових дій. Хлопець жив і навчався під обстрілами, переховуючись у підвалі. Однак він не відмовився від своєї мети – звернувся до Освітнього Центру та зміг вступити у виш на бюджет. Звертайся і ти!

https://m.youtube.com/watch?v=RqjSIHmrEJg

 1. Відеоролик «Тисячі дітей з окупованих територій вже стали студентами українських вишів»

З початку війни 8225 дітей з тимчасово окупованих територій вступили до університетів через Освітні Центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» за спрощеною процедурою. Без ЗНО, українського атестата і паспорта.

Зроби і ти крок до своєї мети – отримай український диплом, визнаний у всьому світі.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Y7R5U0R4VLs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1C_uAT23SHjDheZxKvssgU17A5pWI-TeTtsjvzh1EBwFUrG4SF_sBZXC4

 1. Покрокова інструкція для спрощеної процедури вступу до вишів через Освітні Центри-2021 – 6 важливих кроків:

https://dostupnaosvita.com.ua/abityrientam/sproschenaya-protsedyra-vstypy

 1. Покрокова інструкція для спрощеної процедури вступу до ПТНЗ через Освітні Центри -2021:

https://dostupnaosvita.com.ua/abityrientam/dorozhnya-karta-sproshchena-procedura-vstupu-do-ptnz

 

 1. Перелік Освітніх центрів 2021 року по областям. Обирай необхідний регіон та знаходь повну інформацію про ОЦ – з сайтами вишів, адресами, графіком роботи, e-mail та контактними телефонами:

https://dostupnaosvita.com.ua/centers

 

Відеоролик. Світлана Кретович – про вступ до українських вишів через Освітні Центри «Донбас/Крим-Україна» https://www.youtube.com/watch?v=MF47jGx1rOs&t=6s

Начальник головного управління вищої освіти і освіти дорослих директорату фахової передвищої і вищої освіти Міністерства освіти та науки України Світлана Кретович презентує дорожню карту для мешканців тимчасово окупованих територій (ТОТ) України та прифронтових районів, які бажають вступити до українських закладів вищої освіти.

У покроковій інструкції докладно описано механізм спрощеної процедури вступу через Освітні Центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна»: що, як і коли потрібно зробити абітурієнту, щоб здійснити свою мрію та отримати диплом, визнаний у всьому світі.

Громадська організація "Фонд "Відкрита політика"

Міністерство освіти і науки України

USAID Ukraine - USAID Україна

#СхідМожливостей #доступнаосвіта #ДійЗарадиМрій #МрійДійРадій

Більше інформації – на Telegram-каналі: https://t.me/dostupnaosvita

та YouTube-каналі: https://www.youtube.com/channel/UCRQsTD5VkXGlqev9JV7pA-Q

 

Відеоролик. «Успішна історія студента Херсонської державної морської академії»

https://www.youtube.com/watch?v=R-w8K1nQ3LQ

 

Хлопець народився і виріс на тимчасово окупованій території, у місті Севастополь, у 2018 році закінчив школу. Роздумів, куди вступати, навіть не було – він мріяв стати моряком, як батько, тож своєю alma-mater він обрав Херсонську державну морську академію. Вступив на бюджет за спрощеною процедурою через Освітній Центр «Крим-Україна», успішно склавши два іспити ДПА (українську мову та літературу й історію України) і профільний іспит вишу.

Громадська організація "Фонд "Відкрита політика"

Міністерство освіти і науки України

USAID Ukraine - USAID Україна

#СхідМожливостей #доступнаосвіта #ДійЗарадиМрій #МрійДійРадій

Більше інформації – на Telegram-каналі: https://t.me/dostupnaosvita

та YouTube-каналі: https://www.youtube.com/channel/UCRQsTD5VkXGlqev9JV7pA-Q

 

Інфографіка. Спрощена процедура вступу-2021 через Освітні Центри «Донбас/Крим-Україна» до українських вишів для мешканців тимчасово окупованих територій (ТОТ) та прифронтових районів.

Докладна дорожня карта для вступників з ТОТ та прифронтових районів: хто і як може скористатися державною програмою, яка передбачає вступ до вишів без паспорта, сертифіката ЗНО, атестата про середню освіту, як звернутися до Освітніх Центрів, які складати іспити тощо.

Громадська організація "Фонд "Відкрита політика"

Міністерство освіти і науки України

USAID Ukraine - USAID Україна

#СхідМожливостей #доступнаосвіта #ДійЗарадиМрій #МрійДійРадій

Більше інформації – на Telegram-каналі: https://t.me/dostupnaosvita

та YouTube-каналі: https://www.youtube.com/channel/UCRQsTD5VkXGlqev9JV7pA-Q

 

Інфографіка. Спрощена процедура вступу-2021 через Освітні Центри «Донбас/Крим-Україна» до українських ПТНЗ для мешканців тимчасово окупованих територій та прифронтових районів.

Покрокова інструкція для випускників 9-х та 11-х класів, які бажають вступити до українських професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) за спрощеною процедурою через Освітні Центри: умови, правила, особливості вступу, програма державного забезпечення.

Громадська організація "Фонд "Відкрита політика"

Міністерство освіти і науки України

USAID Ukraine - USAID Україна

#СхідМожливостей #доступнаосвіта #ДійЗарадиМрій #МрійДійРадій

Більше інформації – на Telegram-каналі: https://t.me/dostupnaosvita

та YouTube-каналі: https://www.youtube.com/channel/UCRQsTD5VkXGlqev9JV7pA-Q

 

Інфографіка. Інформація щодо звичайної процедури вступу-2021/ЗНО.

Найважливіші дати основної та додаткової сесій ЗНО, графік проведення тестувань з навчальних предметів, роз’яснення щодо додаткової траєкторії вступу для абітурієнтів з ТОТ (через Освітні Центри «Донбас/Крим-Україна» у випадку, якщо бали ЗНО виявилися недостатньо високими).

Громадська організація "Фонд "Відкрита політика"

Міністерство освіти і науки України

USAID Ukraine - USAID Україна

#СхідМожливостей #доступнаосвіта #ДійЗарадиМрій #МрійДійРадій

Більше інформації – на Telegram-каналі: https://t.me/dostupnaosvita

та YouTube-каналі: https://www.youtube.com/channel/UCRQsTD5VkXGlqev9JV7pA-Q

 

Відеоролик «Успішна історія вступу Марії з Макіївки»

Марія народилася і виросла у Макіївці на Донеччині. Їй завжди подобалися творчі та креативні професії. Своєю майбутньою спеціальністю вона давно вирішила обрати культурологію. Але школу їй довелося закінчувати у окупованій Макіївці, тож у якийсь момент дівчина подумала, що доведеться розпрощатися з мрією. Однак завдяки Фонду «Відкрита політика» Марія дізналася про можливість спрощеного вступу до українських вишів – через Освітні центри. Без ЗНО, паспорта, свідоцтва про середню освіту. «Цей шлях я обрала, тому що хочу жити та навчатися у перспективній та безпечній країні. Впевнена, що саме в Україні зможу реалізувати свої мрії та досягнути поставлених цілей», – зізнається Марія.

https://www.youtube.com/watch?v=OD03SrigM4w

Анімаролик «Вступна кампанія для абітурієнтів з ТОТ: найважливіші дати»

Дати роботи освітніх центрів «Донбас/Крим-Україна», терміни подання документів та складання іспитів для вступу на бакалавра на базі 11-го класу, фахового молодшого бакалавра на базі 9-го та 11-го класів.

https://www.youtube.com/watch?v=12FcosZORP8

 

Відеоролик «Як працює Урядова гаряча лінія для вступників з ТОТ»

З початку війни Фонд «Відкрита політика» реалізує проєкти, які мають полегшити доступ до освіти для студентів з тимчасово окупованих територій та прифронтових районів. Починаючи з 2016 року, відколи працюють Освітні центри, цією можливістю скористалися вже 8225 дітей. За роки роботи телефони Фонду «Відкрита політика» прийняли понад 42 000 дзвінків, з них понад 10 000 – від абітурієнтів з ТОТ. 2020 року між Міністерством освіти і науки України, ДУ «Урядовий контактний центр» та ГО «Фонд «Відкрита політика» було укладено Меморандум про співпрацю щодо впровадження у 2020/2021 роках проєкту «Доступність освіти для студентів з непідконтрольних уряду територій (підтримка державної гарячої лінії)» в рамках проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні». Відтоді гаряча лінія продовжила роботу як Урядова. У період вступної кампанії консультанти Урядової гарячої лінії приймають велику кількість дзвінків від мешканців тимчасово окупованих територій, які бажають вступити до українських закладів освіти.

https://www.youtube.com/watch?v=q281ZnpPw3Q&t=26s

Інфографіка «Основні дати вступної кампанії для абітурієнтів з ТОТ»

Уся актуальна інформація щодо етапів вступу та дат подання документів, складання іспитів, зарахування до вишу.

Буклет «Вступна кампанія-2021 для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій»

Покрокові інструкції зі спрощеного вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти, ПТНЗ через Освітні центри «Донбас/Крим-Україна» , основні дати вступної кампанії-2021, контакти Урядової гарячої лінії та регіональної гарячої лінії (Краматорськ).

 

Ролики Фонду «Відкрита політика», які отримали статус соціальної реклами від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України:

 

 

 

 

 

Відповідно до правил прийому рекомендувати до зарахування на освітній ступінь «бакалавр» на перший курс денної форми здобуття освіти на базі ПЗСО за кошти державного бюджету вступників, які вступають через освітній центр Донбас – Україна, квота-2 за спеціальністю:

 

014.11 «Середня освіта (фізична культура)»

 1. 110-7559004 Г.В. – баскетбол

 

017 «Фізична культура і спорт»

освітня програма «Тренерська діяльність в обраному виді спорту»

 1. 110-7440452 Д.О. – баскетбол
 2. 110-7557696 О.О. – баскетбол

освітня програма «Менеджмент у спортивній діяльності»

 1. 110-7558371 А.А. – менеджмент

освітня програма «Фітнес та рекреація»

 1. 110-7558629 А.Г. – фітнес та рекреація

 

227 «Фізична терапія, ерготерапія»

 1. 110-7460311 А.Г. – фізична терапія