ПЕРЕЛІК АКРЕДИТОВАНИХ І НЕАКРЕДИТОВАНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

З РОЗПОДІЛОМ ЛІЦЕНЗОВАНИХ ОБСЯГІВ, ЗА ЯКИМИ ПЛАНУЄТЬСЯ ЗДІЙСНЮВАТИ НАБІР ДО

ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У 2021 РОЦІ

 

 

  Назва освітньої програми Акредитована/неакредитована Розподілення ліцензованих місць між освітніми програмами
ПЕРШИЙ БАКАЛАВРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. освітня програма Тренерська діяльність в обраному виді спорту за спеціальністю 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ акредитована 600
2 освітня програма Фітнес та рекреація за спеціальністю 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ акредитована 75
3 освітня програма Менеджмент

у спортивній діяльності за спеціальністю 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

акредитована 75
4 освітня програма Середня освіта (фізична культура) за спеціальністю 014.11 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) не акредитована 60
5 освітня програма Психологія за спеціальністю 053 ПСИХОЛОГІЯ не акредитована 25
6 освітня програма Підприємництво за спеціальністю 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ не акредитована 25
7 освітня програма Фізична терапія за спеціальністю 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ акредитована 100
 ДРУГИЙ МАГІСТЕРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1 освітня програма Тренувальна діяльність в обраному виді спорту за спеціальністю

017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

акредитована 110
2 освітня програма Фізичне виховання та спорт у закладах вищої освіти за спеціальністю

 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

акредитована 8
3 освітня програма Менеджмент і маркетинг у сфері фізичної культури та спорту за спеціальністю 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ акредитована 7
4 освітня програма Фітнес та рекреація за спеціальністю

017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

акредитована 7
5 освітня програма Психологія фізичної культури і спорту за спеціальністю

017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

акредитована 8
6 освітня програма Фізична терапія за спеціальністю 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ акредитована 27
ТРЕТІЙ ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1 Освітньо-наукова програма Фізична культура і спорт за спеціальністю 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ не акредитована 15