Харківська державна академія фізичної культури здійснює навчання і підготовку іноземних громадян за такими рівнями вищої освіти:

 • Перший (бакалаврський)
 • Другий (магістерський)

           

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Харківської державної академії фізичної культури за акредитованими освітніми спеціальностями 017 Фізична культура і спорт та 227 Фізична терапія, ерготерапія.

 

 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Перший (бакалаврський)

 

Шифр Спеціальність Освітня програма Термін навчання

 

денна/заочна

Вартість контракту

(за 1 рік) $ денна/заочна

017 Фізична культура і спорт Тренерська діяльність в обраному виді спорту 3 роки

10 місяців /

3 роки 10 місяців

1800 / 1500
017 Фізична культура і спорт Менеджмент у спортивній діяльності

 

3 роки

10 місяців /

3 роки 10 місяців

1800 / 1500
017 Фізична культура і спорт Фітнес та рекреація

 

3 роки

10 місяців /

3 роки 10 місяців

1800 / 1500
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія 3 роки

10 місяців /

2000 / –

 

 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Другий (магістерський)

 

Шифр Спеціальність Освітня програма Термін навчання

 

денна/заочна

Вартість контракту

(за 1 рік) $ денна/заочна

017 Фізична культура і спорт Тренувальна діяльність в обраному виді спорту 1 рік 4 місяці /

 

1 рік 4 місяці

2200 / 1900
017 Фізична культура і спорт Менеджмент і маркетинг у сфері фізичної культури та спорту 1 рік 4 місяці /

2200 / –
017 Фізична культура і спорт Фізичне виховання та спорт у закладах вищої освіти 1 рік 4 місяці /

2200 / –
017 Фізична культура і спорт Фітнес та рекреація 1 рік 4 місяці /

2200 / –
017 Фізична культура і спорт Психологія у сфері фізичної культури та спорту 1 рік 4 місяці /

2200 / –
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія

 

1 рік 9 місяців /

2200 / –

 

 

 

В Академії здійснюється підготовка фахівців за такими спортивними спеціалізаціями:

 • бокс
 • боротьба (греко-римська, вільна, дзюдо та самбо)
 • східні одноборства
 • кікбоксінг
 • важка атлетика
 • баскетбол
 • волейбол
 • гандбол
 • бадмінтон
 • теніс
 • настільний теніс
 • футбол
 • хокей
 • лижний спорт
 • велоспорт
 • легка атлетика
 • спортивна гімнастика
 • художня гімнастика
 • спортивні танці
 • танцювальні види спорту
 • плавання
 • спортивний туризм
 • автомотоспорт
 • олімпійський та професійний спорт (спорт за видами).

 

 

Строки прийому заяв та документів, проведення іспитів для зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою вступу до Харківської державної академії фізичної культури для здобуття ступеня бакалавр та магістр відбувається

з 01 липня 2021 року до 01 листопада 2021 року.

 

Для конкурсного відбору іноземців, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт та 227 Фізична терапія, ерготерапія, зараховуються результати іспитів з української мови та біології.

Результати вступних іспитів для іноземців і осіб без громадянства, які вступають на навчання, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

 

Для конкурсного відбору іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістр, зараховуються результати вступного іспиту з іноземної мови, а також:

 

       на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» іноземці можуть вступити до Харківської державної академії фізичної культури для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження іспиту:

 • – за освітньою програмою «Тренувальна діяльність в обраному виді спорту» – «Основи спортивного тренування»;
 • – за освітньою програмою «Менеджмент і маркетинг у сфері фізичної культури та спорту» – «Менеджмент у сфері фізичної культури та спорту»;
 • – за освітньою програмою «Фізичне виховання та спорт у закладах вищої освіти – «Теорія та методика фізичного виховання»;
 • – за освітньою програмою «Фітнес та рекреація» – «Теоретико-методологічні основи фітнесу і рекреації»;
 • – за освітньою програмою «Психологія фізичної культури і спорту» – «Психологія фізичної культури і спорту».

 

на спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» –

          іспит з «фізичної терапії і ерготерапії».

Результати вступних іспитів для іноземців і осіб без громадянства, які вступають на навчання, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

 

Строки прийому заяв та документів, проведення іспитів для зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою вступу до Харківської державної академії фізичної культури для здобуття ступеня бакалавр з 01 липня 2021року до 01 листопада 2021 року.

 

Строки прийому заяв та документів, проведення вступного іспиту для зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою вступу до Харківської державної академії фізичної культури для здобуття ступеня магістр з 01 липня 2021 року до 01 листопада 2021 року.

 

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється за умови надання таких документів: для вступу іноземець особисто подає до відбіркової комісії заяву у паперовій формі.

 

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 4 фотокартки розміром 30х40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця;

9) при вступі до аспірантури додатково подаються дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською мовою.

 

Документи, зазначені у підпунктах 1–5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

 

Документи, зазначені у підпунктах 1–4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі іноземних студентів.

Протягом першого семестру навчання здійснюється нострифікація цих документів.

Іноземці, щодо яких приймальною комісією встановлено необхідність мовної (довузівської) підготовки до основного навчання, проходять таку підготовку на підготовчому відділенні ХДАФК або на інших підготовчих факультетах/відділеннях, які мають ліцензію МОН України на підготовку іноземців до вступу до закладів вищої освіти.

Зарахування іноземців за навчальними програмами підготовчих факультетів (відділень) здійснюється за умови наявності у них документів про повну загальну середню освіту, яка була отримана за межами України та мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 

Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців та осіб без громадянства, які видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання відповідно до чинного законодавства («Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року N 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за N 960/21272 та Наказу МОН України про «Порядок визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав» від 05 травня 2015 року за N 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за N 615/27060). У разі відсутності підтвердження автентичності документа іноземця про освіту або рівня отриманої ним освіти, іноземець відраховується з Академії у визначені законом строки.

До складу студентів зараховуються іноземці та особи без громадянства, які: мають необхідний перелік документів, склали іспити відповідній комісії; підписали Згоду на збір та обробку персональних даних; підписали заяву-зобов’язання щодо необхідності подачі документів для проходження обов’язкової процедури визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній рівень, уклали контракт з Академією на навчання та здійснили оплату за навчання.

 

 

Також в Академії є підготовче відділення, на якому здійснюється навчання іноземців та осіб без громадянства з метою подальшого вступу до закладів вищої освіти України.

 

Прийом на Підготовче відділення здійснюється за умови:

 • наявності повної загальної середньої освіти;
 • запрошення Академії.

 

Строки подачі документів – з 01 липня 2021 року.

 

Початок  навчання  з 1 вересня по мірі наповнюваності груп.

 

Мова навчання – українська.

 

Вартість навчання на підготовчому відділенні – 990 $

 

Для навчання на підготовчому відділенні слухачеві видається запрошення на навчання на підставі поданих до навчального закладу у паперовому або електронному вигляді копій таких документів:

1) паспортного документа іноземця;

2) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;

3) письмової згоди на обробку персональних даних

 

 

Адреса ХДАФК: Україна, 61058, г. Харків, вул. Клочківська, 99

Відділ міжнародних зв’язків каб. 404-а

Телефон: +38 (057) 705-06-15, +38 (057) 705-23-00

e-mail: vmz_hdafk@ukr.net